Portrety kotów rasowych
na znaczach Poczty Polskiej

- w tym kocura brytyjskiego i somalijskiego z hodowli MUEZZI

 

 

KOTY RASOWE NA ZNACZKACH POCZTY POLSKIEJ
Światowy Dzień Kota - 17.02.2010

Pedigree Cats on stamps Polish Post
World Cat Day - 17.02.2010

 

Uwaga: Poniższy materiał opublikowany został za zgodą Poczty Polskiej i Pana Andrzeja Gosika (grafika) wykonującego projekt graficzny znaczków i kopert okolicznościowych (luty 2010 r.)

 

Z okazji Światowego Dnia Kota w dniu 17.02.2010 Poczta Polska wydała piękną serię znaczków o tematyce "KOTY".

Seria ta przedstawia 9 kotów róznych ras. 6 kotów prezentowanych jest na znaczkach różnych nominałów, a 3 koty na okolicznościowych kopertach.

Wśród prezentowanych kotów rasowych znalazły się dwa moje koty:
* kocur brytyjski niebieski urodzony w mojej hodowli PL*MUEZZI Robin Blue,
* kocur somalijski (kastrat) w kolorze sorrel o imieniu rodowodowym LV*Armancar Kid Funny Toy (ur.10.02.1999).

 

On the occasion of the World Cat Day on 17.02.2010 Polish Post issued a beautiful series of stamps with the theme "CATS".

This series presents nine cats of different breeds. 6 cats are presented on stamps various values and 3 cats on commemorative envelopes.
Among the presented pedigree cats were my two cats:
* British blue male born in my cattery:PL*Muezzi Robin Blue,
* Somali male (neuter) in color sorrel named pedigree LV * Armancar Funny Kid Toy (born 10.02.1999 )

Koty kolejno prezentowane na znaczkach to:
Cats successively presented on the stamps are:

 

Koty rasowe na znaczkach Poczty Polskiej1.kot brytyjski krótkowłosy niebieski z hodowli PL*MUEZZI - PL*MUEZZI Robin Blue
2.kot thajski z hodowli AMELIA*PL - Haidi Chaber*PL
3.kot somalijski sorrel z hodowli PL*MUEZZI
4.kot maine coon z hodowli SKARBEK*PL - Amadeo of Skarbek*PL
5.kot perski z hodowli - PL*Bagira Biarritz Junior
6.kot egzotyk z hodowli PL*BAGIRA -PL*Bagira ForgetMeNot

 

A oto znaczki z portretem moich kotów i oryginalne ich zdjęcia, na podstawie których grafik (Pan Andrew Gosik) stworzył tę piękną serię znaczków

Here are stamps with a portrait of my cats and original pictures on the basis of them the graphic designer (Mr. Andrew Gosik) created this beautiful series of stamps

 

Znaczek Poczty Polskiej z kotem brytyjskim niebieskim z hodowli MUEZZI

Znaczek Poczty Polskiej z kotem somalijskim z hodowli MUEZZI

 

Na kopertach okolicznościowych są zaprezentowane koty rasowe
z następujących hodowli:

On the commemorative envelopes are presented pedigree cats
of the following catteries:


Koperta okolicznosciowa Poczty Polskiej z kotem rasy donski sfinks1.kot doński sfinks z hodowli Dom Słońca*PL (hodowla już jest zamknięta)

A na znaczkach są: kot brytyjski krótkowłosy i kot somalijski z hodowli PL*MUEZZIkoperta okolicznosciowa Poczty Polskiej z kotem rasy selkirk rex2. kot selkirk rex z hodowli Via Appia*PL (hodowla juz jest zamknięta)

A na znaczkach są: kot perski i kot egzotyk z hodowli Bagira (hodowla już jest zamknięta)koperta okolicznosciowa Poczty Polskiej z kotem rasy devon rex3. kot devon rex z hodowli Fandango*PL (hodowla już jest zamknięta)

A na znaczkach są: kot thajski z hodowli AMELIA*PL i kot maine coon z hodowli SZKRABEK*PL


A poniżej przedstawiam: specjalnie wykonany przeze mnie plik ze wszystkimi oryginalnymi zdjęciami kotów rasowych, na podstawie których powstała ta piękna seria znaczków.


And below I present: the specially made by me a file with all original photographs pedigree cats, on the basis of which was created this beautiful series of stamps.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © by MUEZZI

hodowla MUEZZI

GÓRA*TOP

English version for my website Muezzi EN

 

 

HOME

 

 

KONTAKT
&KONTO

 

 

KOCIAKI
kittens

 

 

ZAKUP
purchase

 

 

KOCURY
males

 

 

KOTKI
females

 

 

HODOWLA
cattery

 

 

ARTYKUŁY
articles

 

 

GALERIE
galleries

 

 

LINKI
links